Konferenca Virtuale e Këshillave të Investimeve të mbështetur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), 2020

”Mbështetje për vendet e operacioneve të...

Më shume

Sekretariati i KKZHE-së organizon takimin mbi implikimet ligjore për bizneset si pasojë pandemisë covid-19

Prishtinë, 28 maj 2020 ora 10:00 Sekretariati...

Më shume

Mbahet takimi i parë i Grupit Koordinues për trajtimin dhe adresimin e çështjeve ekonomike dhe problemeve të sektorit privat, si rezultat i përballjes me pandeminë COVID-19

Prishtinë, 5 maj 2020 ora 16:00 Anëtarët e...

Më shume

Sekretariati i KKZHE-së organizon takim me virtual me Ministrin e Financave dhe Transfereve dhe Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës

Prishtinë, 16 prill 2020 Me qëllim të...

Më shume
Për ne
Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik

Për ne

Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik shërben si organ harmonizues midis institucioneve shtetërore dhe sektorit privat, duke adresuar dhe eliminuar barrierat e të bërit biznes. Megjithëse Kosova tregon përmirësime në raportin e të Bërit Biznesit, ende duhet të ndërmerren hapa të mëtutjeshëm për të përmirësuar klimën e investimeve në vend.

Për një platformë efikase të dialogut, është e rëndësishme që debati midis palëve të mbështetet nga një analizë e tërësore e çështjeve në diskutim. Vlera e shtuar e një sekretariati teknik të dedikuar qëndron pikërisht në aftësinë e tij për të kryer një analizë të tillë në mënyrë profesionale dhe të pavarur, dhe për të dalë me gjetje dhe rekomandime të strukturuara. Prandaj, Sekretariati përbëhet nga ekspertë në fushën e ligjit dhe ekonomisë i cili ndihmon për hulumtimin e indikatorve që mund kenë sugjerimet nga anëtarët e KKZHE-së.

Me sugjerimin e institucioneve të Kosovës, mbështetja e BERZH-it për të siguruar një sekretariat profesional të dedikuar vetëm për KKZHE-në, në mënyrë që të sigurojë baza të forta analitike për punën e Këshillit, si dhe të monitorojë zbatimin e rekomandimeve dhe konkluzioneve të Këshillit.

Më shume

KONTAKTI

Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik
dhe Sekretariati

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Rruga "Muharrem Fejza" p.n, Lagja Spitalit 10000 Prishtinë

038 200 365 25

[email protected]

Për të pranuar buletinin e KKZHE-së, ju lutem shënoni email adresën