Sekretariati i KKEI organizon takim me temën “Ndikimi i Pandemisë COVID-19 në Punësim dhe Tregun e Punës në Kosovë”

Sekretariati i Këshillit Kombëtar për Ekonomi...

Më shume

Takimi i 2-të i KKEI

Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime...

Më shume

Takimi rreth grupit punues për plotësim ndryshimin e Ligjit për Investime të Huaja

Anëtari i ekipit të Sekretariatit të KKEI,...

Më shume

Takim me Ministrin e Ekonomisë dhe Ambientit, z. Blerim Kuçi

Udhëheqësja e Sekretariatit të KKEI, znj....

Më shume
Për ne
Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik

Për ne

Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik shërben si organ harmonizues midis institucioneve shtetërore dhe sektorit privat, duke adresuar dhe eliminuar barrierat e të bërit biznes. Megjithëse Kosova tregon përmirësime në raportin e të Bërit Biznesit, ende duhet të ndërmerren hapa të mëtutjeshëm për të përmirësuar klimën e investimeve në vend.

Për një platformë efikase të dialogut, është e rëndësishme që debati midis palëve të mbështetet nga një analizë e tërësore e çështjeve në diskutim. Vlera e shtuar e një sekretariati teknik të dedikuar qëndron pikërisht në aftësinë e tij për të kryer një analizë të tillë në mënyrë profesionale dhe të pavarur, dhe për të dalë me gjetje dhe rekomandime të strukturuara. Prandaj, Sekretariati përbëhet nga ekspertë në fushën e ligjit dhe ekonomisë i cili ndihmon për hulumtimin e indikatorve që mund kenë sugjerimet nga anëtarët e KKZHE-së.

Me sugjerimin e institucioneve të Kosovës, mbështetja e BERZH-it është për të siguruar një sekretariat profesional të dedikuar vetëm për KKZHE-në, në mënyrë që të sigurojë baza të forta analitike për punën e Këshillit, si dhe të monitorojë zbatimin e rekomandimeve dhe konkluzioneve të Këshillit.

Më shume

KONTAKTI

Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik
dhe Sekretariati

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

038 200 365 25

[email protected]

Për të pranuar buletinin e KKZHE-së, ju lutem shënoni email adresën