Sekretariati i KKEI ka publikuar Të Dhënat Faktike në aspektin ligjor

Sekretariati i Këshillit Kombëtar për Ekonomi...

Më shume

Sekretariati i KKEI ka publikuar Buletinin e 3-të

Sekretariati i Këshillit Kombëtar për Ekonomi...

Më shume

BERZH - Strategjia e re 5-vjeçare e vendit për Kosovën

BERZH është duke përgatitur Strategjinë...

Më shume

Sekretariati i KKEI ka publikuar të dhënat faktike

Sekretariati i Këshillit Kombëtar për Ekonomi...

Më shume
Për ne
Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime

Për ne

Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime shërben si organ harmonizues midis institucioneve shtetërore dhe sektorit privat, duke adresuar dhe eliminuar barrierat e të bërit biznes. Megjithëse Kosova tregon përmirësime në raportin e të Bërit Biznesit, ende duhet të ndërmerren hapa të mëtutjeshëm për të përmirësuar klimën e investimeve në vend.

Për një platformë efikase të dialogut, është e rëndësishme që debati midis palëve të mbështetet nga një analizë e tërësore e çështjeve në diskutim. Vlera e shtuar e një sekretariati teknik të dedikuar qëndron pikërisht në aftësinë e tij për të kryer një analizë të tillë në mënyrë profesionale dhe të pavarur, dhe për të dalë me gjetje dhe rekomandime të strukturuara. Prandaj, Sekretariati përbëhet nga ekspertë në fushën e ligjit dhe ekonomisë i cili ndihmon për hulumtimin e indikatorve që mund kenë sugjerimet nga anëtarët e KKEI-së.

Me sugjerimin e institucioneve të Kosovës, mbështetja e BERZH-it është për të siguruar një sekretariat profesional të dedikuar vetëm për KKEI-në, në mënyrë që të sigurojë baza të forta analitike për punën e Këshillit, si dhe të monitorojë zbatimin e rekomandimeve dhe konkluzioneve të Këshillit.

Më shume

KONTAKTI

Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik
dhe Sekretariati

Ministria e Ekonomisë

038 200 215 53

[email protected]

Për të pranuar buletinin e KKEI-së, ju lutem shënoni email adresën