Takimi në mes të Sekretariatit të KKEI dhe Shefit të Kabinetit në Ministrinë e Financave, Ermal Lubishtani

Anëtarët e ekipit të Sekretariatit të KKEI,...

Më shume

Sekretariati i KKEI ka publikuar buletinin për muajin Shtator

Sekretariati i Këshillit Kombëtar për Ekonomi...

Më shume

Takimi i Sekretariatit të KKEI me Ministrin e Drejtësisë z. Selim Selimi

Ministri i Drejtësisë, z. Selim Selimi takoi...

Më shume

BERZH krijon një mjet vlerësimi për të ndihmuar në zbutjen e ndikimit të koronavirusit

Shumë biznese në regjionet e BERZH-it të...

Më shume
Për ne
Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik

Për ne

Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik shërben si organ harmonizues midis institucioneve shtetërore dhe sektorit privat, duke adresuar dhe eliminuar barrierat e të bërit biznes. Megjithëse Kosova tregon përmirësime në raportin e të Bërit Biznesit, ende duhet të ndërmerren hapa të mëtutjeshëm për të përmirësuar klimën e investimeve në vend.

Për një platformë efikase të dialogut, është e rëndësishme që debati midis palëve të mbështetet nga një analizë e tërësore e çështjeve në diskutim. Vlera e shtuar e një sekretariati teknik të dedikuar qëndron pikërisht në aftësinë e tij për të kryer një analizë të tillë në mënyrë profesionale dhe të pavarur, dhe për të dalë me gjetje dhe rekomandime të strukturuara. Prandaj, Sekretariati përbëhet nga ekspertë në fushën e ligjit dhe ekonomisë i cili ndihmon për hulumtimin e indikatorve që mund kenë sugjerimet nga anëtarët e KKZHE-së.

Me sugjerimin e institucioneve të Kosovës, mbështetja e BERZH-it është për të siguruar një sekretariat profesional të dedikuar vetëm për KKZHE-në, në mënyrë që të sigurojë baza të forta analitike për punën e Këshillit, si dhe të monitorojë zbatimin e rekomandimeve dhe konkluzioneve të Këshillit.

Më shume

KONTAKTI

Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik
dhe Sekretariati

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

038 200 365 25

[email protected]

Për të pranuar buletinin e KKZHE-së, ju lutem shënoni email adresën