Mbledhja e gjashtë e KKZHE-së (me përbërje të re)

Mbledhja e gjashtë e KKZHE-së (me përbërje të re)

10/11/2019 - 22:16

Takimi i gjashtë (me përbërje te re) – 19 qershor 2016 

Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik të Kosovës (KKZHE), mbajti më 19 Qershor 2016 takimin e gjashtë, ku mori pjesë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa.

Para të pranishmëve, kryeministri Mustafa tha se që nga marrja e drejtimit të Qeverisë janë ballafaquar me pengesa nga opozita dhe me një opinion të cilit i është imponuar kryesisht çështja e demarkacionit dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe.

“Ndërkaq, ne, edhe përkundër kësaj kemi arritur që agjendën ekonomike të Qeverisë ta vendosim në rend të parë. Kemi arrit po ashtu një agjendë të qëndrueshme, që të krijojmë kushte normale për punë të bizneseve dhe që të krijojmë një zhvillim ekonomik me të cilin ne mund të mburremi, por i cili nuk është ai që ne e synojmë dhe që e kemi prit sepse dëshirojmë që të jetë edhe më i madh”, tha kryeministri.

Kryeministri Mustafa më tutje theksoi se kjo flet që në Kosovë ka biznese të shëndosha, ka asociacione të shëndosha të bizneseve dhe të suksesshme, se po ndërtohen politika të shëndosha ekonomike, një sistem bankar shumë i shëndoshë dhe i qëndrueshëm dhe ka vetëbesim për zhvillim ekonomik.

“Po ashtu, kemi besim edhe në investitorët e jashtëm dhe në partnerët e jashtëm, të cilët edhe përkundër situatës që e kemi pas në Kosovë kanë investuar edhe gjatë vitit të kaluar dhe po vazhdojnë të investojnë edhe këtë vit”, tha kryeministri.

Duke iu referuar të dhënave të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, por edhe të atyre që mbështeten nga Banka Qendrore, edhe nga institucionet monetare ndërkombëtare, kryeministri Mustafa tha se pritet një rritje ekonomike për vitin e kaluar prej rreth 4 për qind, që është më e larta në regjion.

Kryeministri Mustafa tha se vitin e kaluar Kosova ka arritur të absorbojë rreth 324 milionë euro investime të huaja direkte që është një rritje dy herë më e madhe se sa një vit më parë dhe po ashtu, ka rritje të kompanive me pronarë investitorë të jashtëm.

Ai, po ashtu, përmendi aktivitetet që i ka ndërmarrë Qeveria e Kosovës në përmirësimin e ambientit të biznesit.

“Ajo që na gëzon është se këto ditë është pranuar edhe nga Banka Botërore, se kemi treguar progres esencial te indikatorët e qeverisjes rregullatore, të matur sipas kësaj banke, se vlerësimet janë që ne nga nota 2.6 që e kemi pas një vit më parë tani kemi arrit në 4.6, derisa nota maksimale është 6, që do të thotë se ne kemi kaluar 30 vende gjatë një viti, dhe prej 187 vendeve, Kosova është ngritur nga vendi 73 në vendin e 43, që është një ngritje substanciale”, tha kryeministri, duke përmendur edhe vlerësimet pozitive të bizneseve kosovare në këtë drejtim.

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, tha se nga rifunksionalizimi i këtij këshilli i cili kryesohet nga vet kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, institucionet pjesëmarrëse së bashku me komunitetin e biznesit kanë qenë mjaft aktiv, në punën e tyre të përbashkët sa i përket adresimit të barrierave të biznesit në mënyrë që ne të reformojmë ambientin e biznesit dhe të çojmë agjendën ekonomike përpara e cila është pjesë e programit qeverisës 2015-2018.

“Ne kemi bërë eliminimin e shumë barrierave, forcimin e ndërmarrjeve në Kosovë, kthimin e besimit të bizneseve në institucione, kemi pasur një ngritje substanciale të investimeve të huaja, dhe gjithashtu një rritje të numrit të kompanive me pronarë të huaj. Në vazhdën e këtyre përpjekjeve të shumta, me kënaqësi mund të themi se ne sot mund të flasim për një sërë ndryshimesh dhe zhvillimesh mjaft të rëndësishme pozitive, të cilat janë arritur në fushën ekonomike me aktivitetin e shtuar të bizneseve dhe me rritje të investimeve në përgjithësi”, tha ministrja Bajrami.