Sekretariati i KKZHE-së organizon takimin mbi implikimet ligjore për bizneset si pasojë pandemisë COVID-19

Sekretariati i KKZHE-së organizon takimin mbi implikimet ligjore për bizneset si pasojë pandemisë COVID-19

23/07/2020 - 12:31

Sekretariati i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik (KKZHE) ka mbajtur sot takim lidhur me ndikimin e pandemisë COVID-19 tek bizneset dhe perspektiven ligjore të mbrojtjes së tyre në rastet e mospërmbushjes së kontratave.