Sekretariati i KKZHE-së organizon takimin mbi implikimet ligjore për bizneset si pasojë pandemisë covid-19

Sekretariati i KKZHE-së organizon takimin mbi implikimet ligjore për bizneset si pasojë pandemisë covid-19

09/06/2020 - 23:29

Prishtinë, 28 maj 2020 ora 10:00

Sekretariati i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik (KKZHE) ka mbajtur sot takim lidhur me ndikimin e pandemisë COVID-19 tek bizneset dhe perspektiven ligjore të mbrojtjes së tyre në rastet e mospërmbushjes së kontratave.