BERZH krijon një mjet vlerësimi për të ndihmuar në zbutjen e ndikimit të koronavirusit

BERZH krijon një mjet vlerësimi për të ndihmuar në zbutjen e ndikimit të koronavirusit

01/09/2020 - 17:27

Shumë biznese në regjionet e BERZH-it të prekura nga koronavirusi do të kenë nevojë për mbështetje të ristrukturimit. Vlerësimi i ri i BERZH-it synon të ofrojë udhëzime të hollësishme mbi boshllëqet legjislative për të adresuar një rritje të pritshme të bizneseve që kanë nevojë të përdorin procedurat formale të ristrukturimit.

Lexo më shumë duke klikuar këtu.