Takim - Prioritetet e Sektorit Privat

18 May 2022
Hotel Garden - Prishtinë
23/10/2019 - 08:58

Takimi i të gjithë anëtarëve nga sektori privat mbi prioritet që duhet paraqitur para qeverisë së re