Takim me Grupin Koordinues

18 May 2022
Takim Virtual
14/05/2020 - 12:22

Për të diskutuar lidhur me rimëkëmbjen ekonomike në vend, anëtarët e grupit koordinues  do të takohen, me qëllimin që të adresojnë çështjet ekonomike dhe problemet me të cilat po ballafaqohet sektori privat si rrjedhojë e pandemisë COVID-19. 

Ky Grup Koordinues është themeluar në takimin e 11-të të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, nën udhëheqjen e Kryeministrit Kurti të mbajtur me 14 prill 2020.